O autobombo do concelleiro de cultura

11, Abril 2018

Sr. concelleiro de cultura do Carballiño déixolle aquí o artigo 70 da Lei reguladora das Bases do Réxime Local.

Artículo 70 bis

1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales.

Como pode ver, calquer cidadán ten dereito a participar nos asuntos públicos locais ¿Quén é vostede para cuestionar a motivación democrática nun asunto público?

E quen o lexitima a vostede para creerse con dereito a participar nos asuntos públicos e negarllo ao resto ¿Algún familiar?

De ser deste xeito farían mellor en gastar os recursos públicos que gastan na prensa para o autobombo e adicalos a cultura, que tanto en Maside como no Carballiño deixan moito que desexar con partidas orzamentarias miserables

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/o-carballino/2017/05/01/le...