O Cambeo de fecha da Festa da cachucha

15, Febreiro 2024

Noxento q os gobernantes do concello do Carballiño cambien de fecha a Festa da cachucha porque se celebran eleccións ISE día. Ise día celébranse varias festas por todo Galicia e en ningún  sitio as cambearon de fecha, sóo no Carballiño

 Agora q a Festa da cachuch empeza a funcionar istes gobernantes empeñanse en cargala o mesmo q a Festa do septembro. A Festa da filloa de Lestedo vaise a celebrar o día q toca coma todas menos no Carballiño. Ou en Lestedo e nós outros lugares de Galicia non hai eleccións o domingo?  Vergonzoso o q pasa no Carballiño, haber si non fóra naide o 25 a Festa da cachucha cambiada de fecha e deixan solos o concelleiro de cultura e o de turismo q disfruten Iles da festa na fecha q lle interesa a iles