O Partido Popular denuncia a "amnesia política" que sufre o alcalde do Carballiño

24, Outubro 2019

O GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR DO CARBALLIÑO RECTIFICA AO ALCADE NUNHAS DECLARACIONS FEITAS ANTE ESTE MEDIO “COPE CARBALLIÑO” NOS DERRADEIROS DIAS.

O ALCALDE AFIRMOU, QUE O CONCELLO AGARDA QUE A XUNTA DE GALICIA TRANSFIRA A RUA OURENSE PARA ACOMETER A SÚA REMODELACION. O GRUPO POPULAR PON DE MANIFIESTO O PERIGROSO DE QUE O ALCALDE NON RECORDE NIN O QUE ASINA OU BEN QUE VIVA NA MENTIRA PERMANENTE PARA ELUDIR RESPONSABILIDADES.

Non podemos sair do noso asombro, logo de escoitar estas manifestacions en boca do Alcalde do Carballiño, pois non obedecen a verdade e ademáis, unha de dúas, ou é unha mentira intencionada ou un lapsus mental, e calqueira das dúas posibilidades é un asunto moi preocupante.

Non se pode esconder o señor alcalde, nunha mentira ou nun olvido, para non atender as peticións que se veñen facendo por veciños/as da Rúa Ourense que sufren graves innundacións cando chove, que sufren falta de seguridade para os peons, que sufren beirarúas caóticas, sufren excesos de velocidade así como alumedado craramene moi mellorable.

Non se lle pode votar a culpa outros da incompetencia propia e neste senso, o alcalde sempre fai igual, cando un expediente non sae a tempo no Concello, a culpa a ser dalgún traballador/a. Cando non cumpre o prazo dunha obra, a ser solo culpa da empresa, e agora cando non atende as peticions dos veciños da rúa Ourense, insinúa que a culpa é da Xunta por non lle ter transferido este vial e di ademáis que está a espera de que lle sexa entregado.

DEIXAMOS A CONTINUACION A REALIDADE DESTE ASUNTO:

No pleno ordinario do 30 de setembro de 2014, en mandato do Partido Popular con Alcalde Argimiro Marnotes, no punto 8 tratouse o seguinte tema: 8.- PROPOSTA DE ALCALDIA PARA ACEPTACIÓN DA TOTALIDADE DA ANTIGA ESTRADA N-541-A. E aprobouse con 9 votos a favor do PP e 6 votos de abstención do PSOE, o seguinte: 1.- Aprobar o compromiso de aceptación dos treitos: 1.1) Antiga estrada N-541-A vte de Carballiño no treito de 1.090m comprendido entre o límite do concello e a intersección coa estrada OU-208 que corresponde coas rúas de Ourense, Conde Vallellano e Avda. Julio Rodríguez Soto. 1. 2) Antiga estrada OU-202 no treito de 370m comprendidos entre a intersección coa actual 541 e confluencia coas rúas Conde Vallellano e Avda. julio Rodríguez Soto que corresponde a Martinez Avellanosa. 2.- Facultar ao Sr. alcalde para levar a asinación da presente aceptación e cantos actos sexan necesarios para a súa execución.---------------------------------------------------------------------------

NO DOG de data do 1 de xullo de 2015, xa en mandato municipal do PSDG-PSOE publícase o Decreto 89/2015 do 28 de xuño, polo que se aproba o cambio de titularidade dun resto de estrada N-541a (variante do Carballiño) e un resto da estrada Ou-202 Rúa Martínez Avellanosa) en prol do Concello do Carballiño. Neste decreto se fixaba un prazo de 2 meses para facer a entrega efectiva ao Concello do Carballiño coa necesaria sinatura do alcalde do Carballiño. Este decreto, obedece ao aprobado en pleno de 30 de setembro de 2014.

Posteriormente, dentro do prazo fixado de 2 meses, en concreto o 2 de xullo de 2015, ou sexa 1 día despois da publicación no DOG, o alcalde Francisco Fumega, asina o documento que acredita XA a titularidade da totalidade da RUA OURENSE, , RUA CONDE VALLELLENO, AVD. JULIO RODRIGUEZ SOTO, E UNHS METROS DA RUA MARTINEZ AVELLANOSA.

É a partir desda data do 2 de xullo de 2015, cando o Concello do Carballiño é titular entre outras da totalidade da Rúa Ourense, polo que, parécenos ao Grupo Municipal do Partido Popular, que o Alcalde do Carballiño, non pode tomar por parvos aos veciños/as do pobo, decindo que está á espera de que se lle ceda a rúa Ourense para poder acometer obras neste tramo urbano de entrada ao Carballiño, cando xa é titular dende o 2 de xullo de 2015.

En todo caso, en beneficio dos veciños/as da Rúa Ourense, esperamos que a partir de hoxe, unha vez aclarado a falta de compromiso do alcalde coas melloras na rúa Ourense, supoñemos que unha vez que o propio alcalde, se de por pillado na súa mentira ou refrescada a memoria en caso de lapsus mental, de por finalizado o proceso por él esperado de transferencia ao Concello da rúa Ourense e comence canto antes as obras de mellora nesta rúa da trama urbana do Carballiño.

Asinado: Grupo municipal do Partido Popular no concello do Carballiño.