Obras son amores para o alcalde de Leiro

12, Setembro 2009

Denunciar de novo a construcción dunha nave na carballeira do San Roque de 
Beran. Como era de esperar, nin caso da referida denuncia a que o Alcalde de 
Leiro fixo referencia en esta emisora(Cope-Carballiño) o pasado mes, decindo 
que (paralizaria dita obra, e estudiado o caso procederiase o derrivo). 
Preguntome , se o que fixo en realidade e animar o promotor a acabar canto 
antes, xa que as obras avanzan con premura. Pola contra se ve que hai bo 
entendemento entre o promotor, e o ALCALDE.¡¡¡¡¡¡ Na a cousa segue para 
diante como se nada pasara!!!!