OPINIÓN DUN CIDADÁN ACERCA DA FOLGA EÓLICA

1, Maio 2019

Como habitante do Carballiño, e vendo a información que se está a dar por diferentes medios, vexase periódicos, sindicatos, ou facendo uso das verbas a pé de calle, opino que a des información que ten a sociedade así como os traballadores é enorme polos datos dos que se fala. 

A información seguramente a manexen os sindicatos/comité de empresa/empresa e fan un uso indebido dela para seguramente condicionar a traballadores a continuar cunha folga empregando datos que seguramente non se axustan a realidade, seguindo un camiño que seguramente descoñecen co risco que iso con leva, por outra banda tamén opino que a empresa debería emitir un comunicado no que figuren as súas posturas, e facilite o cotexo da información por parte dos traballadores coa que se lle da dende os propios sindicatos e do comité de empresa.

Na rúa escóitanse comentarios de todo tipo, eu, considero que as empresas polo xeral e xa sen facer distinción de ningunha, non tratan ao persoal como se merece, as retribucións económicas nunca son adecuadas, o traballador co paso do tempo sempre aspira a ter mellores condicións salariais pero isto pasa dende tódolos tempos, tómalo ou deixalo. ¿E para requirir mellores condicións salariais o traballador non terá que dar algo a cambio? E un tira e afrouxa dende sempre, a empresa resístese a dar, o traballador pide e nalgúns casos sen dar nada a cambio espera obter recompensa, incluso dando pódese dar o caso que a recompensa non sexa suficiente, pero así se formou a sociedade actual, todos somos egoístas en maior ou menor medida, tanto empresarios coma traballadores.

Descoñecendo o trato dentro desta factoría, direi que os traballadores deben recibir un salario acorde o traballo que desempregan, lendo noticias de periódicos e vendo tódolos dias que se fixo folga espero que a sangue non chegue ata o rio e se chegue a un acordo para que persoas/familias que comen día a día desa empresa o sigan facendo. Porque nunca se tapou o sol cun dedo e esta empresa considero que é un dos motores desta vila, sexa mellor ou peor deberían ambas partes usar a cabeza.

Defender os dereitos é algo básico o que nunca se debe renunciar, pero realmente todos vos dentro desta "batalla" sabedes quen é o inimigo? ¿Sabedes realmente cal e o fin diste camiño, que queredes obter, e as consecuencias que pode ter para moita xente o non chegar a un acordo? Poño en dúbida que a un xigante como é esta empresa no sector da automoción lle asuste non chegar a un acordo, a realidade é que os únicos afectados serán os traballadores.

Sen estenderme mais, espero esta situación finalice porque para a MIÑA VILA E OS MEUS VECIÑOS si é importante economicamente.