Para a persoa con infeccion de orina que esta sen médico

15, Setembro 2023

En primeiro lugar querolle dicir que lamento moito a sua situación, unha por estar sen médico, que xa de por si manda carallo, debería poñer unha queixa por eso, no Carballiño hai tres médicos co cupo sen encher, senon cambiou,e despos en segundo lugar ppola sua doenza, caralluda e incomoda de por si,aconsellolle que poña unha queixa pola desatención sufrida en urxencias, e sen ten que volver grabe en audio polo menos para ter mais probas que reforcen a sua versión, moito ánimo e que se mellore