PENA COBERTOIRA

26, Setembro 2018

Con data do 25 de setembro do 2018 saiu publicado no periódico "La Región", unhas declaracións do concelleiro de Turismo e Deportes, baixo o meu punto de vista máis que lamentables e decepcionantes, no relativo a posibilidade da recuperación das instalacións deportivas de Pena Cobertoira, onde se excusaba para non proceder a recuperación e o seu arranxo a distancia e tamén a propiedade., así pois, despois de escoitar estes argumentos que me deixaron totalmente desconcertados quero salientar as seguintes cuestións, en canto a distancia dicir que o lóxico que este tipo de instalacións sexan ubicadas un pouco lonxanas do casco urbano por cuestións prácticas de planificación do territorio e que o crecemento do Carballiño non se vexa afectada pola existencia deste tipo de instalacións, ademáis tamén e interesante que haxa espazo suficiente para que nun futuro se podan aumentar instalacións adicadas a estes fins para poder contar cunha auténtica cidade deportiva e así aforrar en mantemento e poder compartir instlacións como como poden ser as gradas, vestiarios, etc, etc., logo en canto a propiedade ahí si que o concelleiro de Deportes si que me despista, xa que Pena Cobertoria atópase no monte Comunal de Sagra que está sen clasificar diante do Xurado de Montes da Xunta de Galicia pero que a lei 13/1989 de montes veciñales en man común contempla a posibilidade de legalización deste monte de oficio por parte do Concello, sen maior dificultade, proceso este que pode levar aproximadamente 1 ano, pero o que me chama a atención é que o Concelleiro de Deportes e alcalde fagan inversións nas instalacións do pavillón de deportes ou nas piscinas municipais cando estas instalacións son montes comunales de Veiga sen clasificar, e dicir, atópanse na mesma situación legal eses terreos que Pena Cobertoria, como podemos ver son argumentos totalmente peregrinos e sen fundamento algún.

Falando xa como pai de dous nen@s que practican o atletismo e o triatlón causa unha profunda tristura e decepción o abandono e pasotismo o que nos teñen sometidos o equipo de goberno do Carballiño e especialemte os concelleiros de deportes e alcalde, cando falamos dun deporte básico e esencial que practican moitos nen@s no Caraballiño e tamén maiores, cabe recordar que no Carballiño existen 3 clubes de atletismo, e sen entrar a valorar os cuantiosos ingresos que o turismo vinculado o deporte pode xerar albergando infinidade de eventos deportivos principalmente no inverno que é cando é máis dificil atraer xente a nosa vila.

Insisto fágolle un chamamento o concelleiro de deportes e o alcalde do carballiño para que fagan unha fonda reflexión ao respecto e se tomen este tema coa seriedade que elo se merece, polo ben das familias, do deporte e de por en valor instlacións públicas. é moi dificli de asimilar que se gasten millóns e millóns e se continuarán gastando na Fábrica de Papel e aínda non se nos dera unha explicación convicente de cal é o proxecto de futuro para esas instalacións e a súa viavilidade, xa sen entrar a valorar que pasou alí coa propiedade que tanto lle preocupa ao Sr. Manolo Dacal, e sin embargo, non hai a capacidade de solicitar unha pequena subvención a Xunta de Galicia ou a Deputación Provincial para por en valor unhas instalcións deportivas.

 

MARCO ANTONIO REBOREDO BLANCO