Periga a empresa dos eólicos do Carballiño pola irresponsabilidade dos sindicatos

24, Abril 2019

Me parece que conven aclarar que non é certo todo o que se está a dicir estes días respecto as folgas na empresa dos eólicos.

-Non é certo que se estea desviando carga de traballo a Ponteareas. Mais ben, é esta factoria a que está provisonando en gran parte a carga de traballo no Carballiño nos últimos meses/anos.

-Pedir un aumento de soldo dun 25% para unha empresa de máis de 300 traballadores con tan pouco marxen de beneficios supón na práctica a peche efectivo de dita empresa.

-Outras factorías como a de Sevilla están a piques de cerrar precisamente por esa pouca marxe de beneficios que outorga pagar soldos tan altos en empresas de tantos traballadores. En multinacionais o beneficio global é a suma do beneficio de tódolos centros de traballo, e se un non da beneficios por ser os costes salariais  demasiado altos, simplemente o dono da multinacional pecha esa fábrica. 

 

Dito todo esto, dicir que estoy a favor da existenza desta empresa no Carballiño e defendo os dereitos en xeral dos traballadoes, pero non estou de acordo coas reivindicacións que pretenden xustificar esta folga. Estamos falando de traballadores que xa cobran 1000 euros nunha comarca de 15.000 habitantes,a 5 minutos en coche do centro de traballo e co nivel de vida que non é dunha cidade. Pedir de golope e porrazo un aumento salarial do 25% é querer xogar con lume. 

 

Pareceme que neste caso sindicatos, delegados de personal e comites de empresa estanlle facendo un flaco favor aos traballadorese e por ende á comarca do Carballiño ponendo en perigo a existenza desta empresa desta maneira.

 

Polo ven de todos, esperemos que se resolva todo o antes posible pero as posturas teñen que ser mais realistas coa realidade económica.