Plaga de ratas na rúa Costa Rica do Carballiño

5, Outubro 2018

Quero denunciar o problema que temos os veciños da rua Costa Rica debido a unha plaga de ratas que están instaladas nun solar que leva sen desbrozar mais din ano, e o talud dous anos.

Notificouse dito problema no concello de palabra, houbo reunións con eles, notificouse por escrito, fomos falar cos do servizo de augas porque as ratas saen de dous colectores que están mal pechados.

Somos conscientes que nos sumidoiros sempre houbo ratas, pero o que non é normal é que as haxa nas silveiras en frente dos edificios