Planta de compostaxe de Fontaíñas

1, Setembro 2010

Espero e desexo que os concellos limitrofes con esta suposta planta de 
compostaxe que se quere instalar nas Fontaiñas se movan hasta o final para 
que iste proxecto non se leve a cabo e se paralicen as obras. A xente esta 
empezando a reacionar porque nadie estaba informado. O señor alcalde de cea 
quixo meternos un gol pola escuadra  o cal espero que rebote co apoyo de toda 
xente que despois de recibir toda información referente  os perxuicios que 
esto nos pode traer, apoyen as protestas en forma de manifestación, firmas