Planta de tratamento de residuos do Carballiño a Maside

6, Abril 2021

Hoxe vense de publicar no DOG o informe de impacto ambiental do traslado dunha planta de tratamento de residuos do Carballiño a Maside. A Xunta, incumplindo a norma, non fixo posible a data de hoxe a consulta do proxecto na web habilitada a tales efectos para consultar o expediente 2020/0196. (astracanadas de Feijóo e os seus mariachis). https://cmatv.xunta.gal/resolucions-da-avaliacion-ambiental-de-proxectos

Tendo en conta que o alcalde ten íntima relación cunha xestora autorizada de residuos, e tendo en conta os antecedentes deste grupo de goberno que quería instalar unha planta de incineración de neumáticos nun monte veciñal en man común, sería interesante que a caótica adminitración da Xunta de Galicia, en cumplimento da normativa vixente,  permitise  a consulta do expediente de impacto ambiental que permita á cidadanía coñecer a ubicación deste traslado.

Agardo que esta información sexa de utilidade á ineficiente oposición masidá por moito que se aproxime a campaña antivelutínica e lle impida facer fronte a outras continxencias.