Pleno no carballiño

21, Marzo 2020

Pero van facer plenos presenciais no Carballiño?

De ser así, son unh@s irresponsables.