Proposta para mellorar o trasporte público por autobus no Carballiño

18, Abril 2024

O pasado luns o alcalde do Carballiño decía na Cope que os autobuses entre O Caballiño e Ourense ían todos por autovía. Supoño que sería un lapsus porque na actualidade van todos pola carretera nacional 541 a excepción dos dous autobuses de Monbus que levan aos funcionarios a traballar a Pontevedra. Pois ben a miña proposta ten que ver precisamente con isto. Coido que se foran por autovía todos os servizos podería revertir nun maior número de usuarios dos que hai actualmente. Son usuario frecuente do servizo e teño comprobado que entre O Carballiño e Maside raramente sube alguien e entre Maside e Santa Cruz de Arrabaldo directamente ninguén. A partir de Santa Cruz o servizo está cuberto polos urbanos de Ourense. Non é por ser insolidario coas demais persoas pero a realidade é así. Quizais deberan ir a metade por autovía e a outra metade por carretera nacional. Non o sei. Aínda que o aforro do tempo de viaxe sexa soamente entre 10 e 15 minutos estou seguro que irian moitas mais persoas xa que a viaxe sería máis cómoda.