Que alguén de Maside explique esto se pode

3, Xullo 2018

Resulta que o Concello saca un bando no que según eles os mananciais están baleiros e o cauce do río está baixo  (o que resulta bastante chamativo), e instan á xente a que fagan o posible pra que a agua cheque pra todos.

Pola outra banda un concelleiro do grupo socialista está a coller auga da rede pra unha obra, sen contador, e non sabemos se pagándoa.

O que plantexa as seguintes preguntas ¿O concelleiro non é xente? ¿Ou é que está por riba do ben e o mal? ¿Este bando só é aplicable pra os mortais?

Está moi ben que nos pidan esforzos a todolos masidaos, pero eles teñen que ser os primeiros que dean exemplo. E o verdadeiro problema que arrastramos dende hai décadas é que a xente fai o mesmo que fixo o concelleiro, pra regar as fincas no verán. Se non queren darlle solución é porque son votos e non queren encomodalos. Queren estar aí eternamente.