SALVADOS

6, Febreiro 2023

Xa estamos salvados por todos os políticos e os compromisos das insiticucións. O servizo de orientación laboral do Carballiño declara o seu compropmiso co traballo, Eu non o tiña claro, pensaba que estaba comprometido co cambio climático ou coa contaminación lumínica de Vigo. Xa solo falta que veña un día a neve e diga que se compromete con ser blanca e fría.

O porco silleiro comprométese tambén en ser a solución do rural. Este compromiso está acreditado con unha cutre foto do conselleiro e a alcaldesa.

E A Xunta, nun exercizo de responsabilidade, comprométese a manter un médico nun centro de saúde.

Madia levamos...