Sobre o famoso vídeo

6, Abril 2019

Tiven a oportunidade de ver o desgraciadamente famoso vídeo dos dous funcionarios do Concello do Carballiño repartindo as citacións para os sorteados das mesas cara as vindeiras eleccions. Os partidos que denunciaron deberian saber que os veciños da Fontela votan en Maside.

Do que ningún fala é do menosprezo co que estes dous tratan a terceira persoa, que sin consentimiento expreso, sae neste video que agora inunda as redes. A burla de poñelo nunha situación confusa tan so a cambio dunha moeda de 2 euros (que lle teñen que durar para o mes!), iso é o reprochable. Aproveitarse dunha persoa enferma para rir e ainda por riba, publicalo, é cando menos absolutamente reprochable.

Todo é miserable. Nada escusa o que fixestedes. Deberiades estar meses sin traballo nin soldo e vermos na tesitura de limpar as ruas do Carballiño a diario, cuestión de acadar algo de humildade.