Sobre a postura do BNG en Leiro

29, Febreiro 2020

No Grupo Municipal do Partido Socialista de LEIRO fáisenos difícil de entender a postura do BNG, polo rexeitamento dunha enmenda o cal era beneficiosa o conxunto da veciñanza do noso municipio e que coa única razón de que si o portavoz do BNG aprobaba a nosa enmenda o Grupo do Goberno do Partido Popular non votaba a favor de dita Moción a cal iba sobre a declaración do Concello libre de Glifosato, e por outro lado si aprobou este mismo portavoz a enmenda que presentou o Partido Popular coa única intención de que lle fora aprobada a moción “o mundo o revés”.

Os socialistas de Leiro queremos trasladar a opinión pública que a nosa enmenda tiña como propósito “Que o Concello de Leiro se responsabilice da protección da saude dos veciños do noso Concello e do seu patrimonio natural tal e como recomenda o Real Decreto 1311/2012 prohibindo a aplicación de herbicidas químicos para todos os usos agrarios nos espacios de uso público, estradas ou redes de servicio na totalidade do noso termo municipal”.

O noso portavoz lles explicou no Pleno que había outros métodos alternativos.

Como o uso de desbrozadoras, xa sexan de laser, descargas eléctricas, microondas. Polo cal este procedemento supon un enorme potencial para crear emprego.

Uso de herbicidas a base de ingredientes (naturais)no nocivos, como o hidroxifosfato natural, os aceites esencias, a fariña de millo o vinagre de madeira.

Mediante acolchados(con pallas, virutas, serrin) enareados (con area e pedras) ou con cultivos tapizantes ( se pode sustituir o césped por a vexetación natural, controlable mediante sega).