A ULTIMA DAS ALCALDESAS DO IRIXO.

28, Maio 2024

Non teñen vergoña.
Parece que en vez de evolucionar cara a democracia, imos converternos nunha ditadura.
Non se pode tratar a xente do irixo de parvos e ameazalos sempre se non está de acordo coa alcaldesa.
Estamos cheos de malas maneiras, malas palabras e ameazas. Todos temos dereito a pedir, a opinar e a vivir sen o seu permiso.

Non hai ninguén que lle poida poñer o freo a esta señora ditatorial?

Desde logo que miúdo ollo tivemos nas votacións. Mellor quedarnos na casa