UN CAMPO NOVO!!

6, Setembro 2023

Mois boas tardes a todos , gustariame que alguen me contase en que mundo vivimos, por que eu xa non sei pa onde vai isto, resulta que o señor Marnotes di que hai que facer un estadio novo, e dase conta agora que empezou a liga,durante todo o bran oin que ian amañar o que habia, as entradas pa estar nas gradas que supuestamente tiñan que estar feitas xa foron cobradas òs socios.¿ Onde se sentaron eses socios o domingo?  por que a grada nova non està nin se lles espera.

O Carballiño ten un Centrto de Salud pesimo, non hai instalaciòns adecuadas, non hai material neceserio para mirar òs pacientes,  e por non haber non hai nin médicos.

O Carballiño non ten unha estaciòn de Autobuses digna,  donde podas estar o quente sen mollarte e tomandado un café mentras esperas o Autobus.

O Carballiño non ten uns colegios Pùblicos adecuados , están cheos de parches, remendos, e cheos de herbas e de merda de cans, solo hai que ver o colexio da uceira,   da noxo coa merda de can que hai por donde teñen que andar os nenos, e as entradas os colexios estan cheas de malas herbas, parecen colexios abandoados, ( os da limpeza non podian arrancar as herbas dos patios e barrer tamen os patios de fora)

Realmente necesitamos un estadio novo?

Loitemos por unha boa enseñanza PÙBLICA, unha boa sanidade PÙBLICA, por ter uns servicios basicos cubertos . Sen o futbol podemos vivir. o futbol è un negocio de 4 pardillos.