Vergonza terceiromundista na entrada do Balneario

13, Agosto 2019