viaqua

16, Outubro 2021

Vergonzoso, se pa eles eso é seguro, e pensan que non é peligroso deixalo asi, estan moi equivocados, pero vindo deles todo o que fan esta ben.  Ademais ós de viaqua deberianlle dar uns cursos de como todo o que se abre despois cerrase e deixase como estaba o principio PECHADO, e deberianlle decir que existe algo que se chama cemento pa pechar os buratos que eles abren.