A vivenda

31, Maio 2019

O outro día estaba a falar cun compañeiro de traballo e comentamos que un dos principáis problemas a hora de buscar traballo no Carballiño son a falta de pisos libres.

Comentóume que había unos 5000 vivendas valeiras en toda a comarca, pareceume excesivo, e mireino no IGE, e efectivamente, no núcleo urban de carballiño hai 2267 vivendas baleiras, e na comarca unhas 5000.

https://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=561...

Ante tal disparate, como se pode arranxar isto, creo que é un lastre para economía da vila que xente teña que buscar outros sitios onde vivir por non dispoñer de vivenda.