Xornada colexio

15, Abril 2018

Toda a vida na Uceira se entrou as 10:00 horas da mañá. Además discrepo con que a Xornada sexa continua xa que meterlle cinco horas seguidas de clase pareceme excesiva. A Xornada continua pidena os mestres e moitos pais para poder conciliar pero para pedir melloras na conciliacioncremos que dirixirnos a conselleria de servizos sociais, ao Concello ou ao ministerioMde Emprego e Seguridade Social, xa que a Conselleria de Educacion é para formar aos nenos académicamente. Unha medida que se podía por en marcha é doble turno de comedor ou familias madrugadores no centro propio.

Concordo en adaptar en certa maneira os horarios, e dicir, entrar mais cedo e sair máis cedo pero nunca Xornada continua, para os neniños non é positivo. Además en Carballiño deberiase implicar mais O Concello xa que non hai biblioteca, non hai piscina climatizada, solo futbol... Concordo coas demandas da plataforma que saiu estes días en prensa, todo o meu apoio. Por último na meirande parte de países da UE ( cos que nos comparan sempre) apenas hai xornada continua. En cataluña que posiblemente sexa dos melloras sistemas educativos de España xa están voltando ao sistema de Xornada partida, hai un estudo moi potente da UniversidadeUnDe Vlaencia neste sentido onde claramente conclúe su e os nenos procedentes de centros de Xornada continua saen con pior base que os de Xornada partida.