Abrese o prazo de exposición pública do inventario municipal do concello do Irixo

9, Xaneiro 2013

O Boletín Oficial da Provincia publica no seu número do dia 9 de xaneiro de 2013 o Edicto do Alcalde do Irixo polo que se abre o prazo de exposición pública da actualización do inventario municipal.

O periodo será de 30 dias hábiles, que comezan a contar desde o dia 10 de xaneiro. Esta actualización do inventario municipal foi criticada en algúns dos seus aspéctos pola Coordenadora Veciñal do Irixo, tras a aprobación inicial por parte do pleno da corporación municipal celebrado o pasado dia 18 de decembro de 2012.

Agora, e durante os próximos 30 dias hábiles, poderán presentarse reclamacións a este documento, alegacións que deberán dirixirse por escrito ao alcalde do Irixo. A relación de bens inventariados, 525 en total, pode consultarse nas oficinas nas oficinas municipais do concello do Irixo.