Alternativa Veciñal denuncia no Xulgado por prevaricación aos responsables municipais en materia de contratación laboral dende o ano 2011 en adiante

10, Xaneiro 2019

A denuncia foi presentada esta mañá no Xulgado nº 1 do Carballiño, que agora deberá resolver sobre a admisión a trámite da mesma, que podería abrir un novo capítulo xudicial polas supostas irregularidades na política de contratación de persoal no concello carballiñés.

Alternativa Veciñal ve indicios dunha presunta prevaricación en base á "formalización e concatenación de contratos no concello do Carballiño" entre 2011 ata a actualidade, durante os mandatos dos alcaldes Argimiro Marnotes e Fracisco Fumega.

A continuación transcribimos o comunicado de AV no que da conta da presentación desta denuncia:

O obxectivo de Alternativa Veciñal neste mandato foi conseguir que o Concello do Carballiño preste os mellores servizos ao menor custe para os contribuintes.Para elo presentou no 2015 unha moción ,que foi aprobada, pola que se recuperarían todolos seervizos externalizados asegún canducase a concesión.

Para elo é necesario ter personal suficiente e preparado para levar a cabo as tarefas do traballo diario.O que nun principio parecía factible e que iba a haber colaboración por parte do goberno en minoría de Paco Fumega ,non resultou asi. Todo se volveron atrancos e desdecirse do aprobado.Así a recuperación do servizo de Recadación, no que dúas auditorias detectaron perdas millonarias por prescripción de taxas,non foi acometido nin se dotou ao concello do personal axeitado.O mesmo ocurriu co Servizo de Axuda no Fogar(SAF) ou Bó Día Familia, que a día de hoxe siguen con xestión privada.

Tardaronse 3 anos en elaborar unha Relación de Postos de Traballo(RPT),pagada a unha empresa allea ao Concello, e que non resolveu os problemas de personal e organización como se pretendía.Foi un corta e pega do anterior coa finalidade de non mover ningún dos intereses creados a nivel laboral, e incluso con diversas alegacións por parte do personal por discriminación salarial a igual traballo.Por elo Alternativa Veciñal presentou un contencioso administrativo contra esa RPT .Nesa RPT entraron unhas 25 personas por resolución xudicial dado que habían concatenado varios contratos laboráis por obra.Se a iso engadimos os máis de 60 que entraron por ese método en tempos do alcalde Manuel Vázquez e outros , completamos o organigrama irregular a hora de acceder ao traballo no Concello do Carballiño, nunha plantilla actual de aproximadamente 126 personas.

A lei é crara no que respecta as responsabilidades neste tipo de contratos: “Os órganos competentes en materia de personal de cada unha das Administracións Públicas…velarán para evitar calquer tipo de irregularidade na contratación laboral temporal que poida dar lugar á conversión dun traballo temporal en indefinido non fixo”(Lei3/2017 de 27 de Xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017).

O Xulgado nº1 do Carballiño valorará se houbo prevaricación administrativa na formalización e concatenación de contratos no noso Concello dende o 2011.Temos indicios de que nos mandatos de Argimiro Marnotes e Paco Fumega houbo neglixencia á hora de permitir a concatenación de contratos e suxerir a presentación de denuncias contra o Concello por parte dos interesados para ser incluidos por este sistema no organigrama laboral da entidade municipal.

Foron moitos os intentos por parte de Alternativa Veciñal da darlle unha solución política acorde coa lexislación vixente ao tema laboral , non recibindo máis que descalificacións e denegando información por parte do grupo de goberno, principalmente do seu responsable de personal, Sr. Adolfo Nogueira.Este é o único camiño que nos deixaron .