Manuel Nogueira, de Podemos O Carballiño, traslada ao subdelegado do goberno "presuntas irregularidades e opacidade na xestión do catastro" que afecta a varios concellos

12, Novembro 2019

O integrante do círculo de Podemos no Carballiño, Manuel Nogueira, ven de ter unha xuntanza co subdelegado do Goberno en Ourense, Emilio González Afonso.

Nesta entrevista, o que foi nas eleccións xerais deste pasado domingo candidato ao Senado por En Común Unidas Podemos deulle traslado "de presuntas irregularidades e unha total opacidade á hora de dar información por parte da oficina de catastro e de certos concellos da Provincia de Ourense".

Según Nogueira, ano tras ano a veciñanza ve como o seu recibo do IBI se incrementa pese a que concellos como Boborás, San Amaro ou Beariz, entre outros, anuncian que o tipo de gravame está ao mínimo (0,4% en bens inmobles e 0,3% en bens rústicos). Este incremento na contribución urbana, "vense dando en algúns concellos dende o ano 1990 en base a última aprobación da ponencia de valores, e case tódolos anos dende os grupos de goberno de estes concellos teñen solicitado a suba dos coeficientes de actualización, incrementando así o valor catastral das casas e dos diferentes inmobles sen ter motivos para elo", subliña Manuel Nogueira.

Isto fai que "pese a que concellos como o de Boborás teña xa o IBI urbano ao mínimo, ano tras ano, teñamos que pagar máis no recibo da contribución", remarcou o representante de Podemos O Carballiño.

Manuel Nogueira suxeriu ao subdelegado da necesidade de coñecer as motivacións polas que se incrementan os coeficientes de actualización, e da urxencia de estudar as notificacións recibidas pola veciñanza afectada de esta subida e ver que teñen tódolos requisitos que esixe a lei. Asemade, tamén constatou que existe certa variación, sempre con tendencia á alza, á hora de realizar esas regularizacións de valores catastrais e as múltiples neglixencias cometidas a hora de calcular ditos valores catastrais.

Nos casos e reclamacións feitas, Nogueira di que hai evidentes indicios de deficiencias ou presuntas ilegalidades na aplicación dos coeficientes de actualización nos distintos concellos e na deputación a hora de proceder ao seu cobro.

Según informa Podemos O Carblliño, ambos acordaron que unha vez se dea traslado de toda a documentación a subdelegación do Goberno en Ourense, esta mesma solicitará información a oficina de catastro e aos distintos concellos para aclarar estas subidas do IBI e as súas motivacións.