Nace na Comarca a "Plataforma Sanitaria Contra a Incineración de Resíduos"

1, Febreiro 2012

A iniciativa xurde tomando como base un documento elaborado polos médicos Xosé Dobarro e José Antonio Calvo, que foi presentado en sesión clínica ao persoal sanitario da Comarca do Carballiño.

Nos dias posteriores, un grupo de profesionais da saúde decidiron constituirse como "Plataforma Sanitaria Contra a Incineración de Resíduos". Esta nova plataforma, integrada por médicos e enfermeiros da comarca, pretende implicar aos profesionais do sector no estudio da incineración e a saúde, involucrando aos colexios profesionais, asociacións científicas, xurístas, químicas, universidade e a sociedade en xeral, contra a incineración masiva de residuos sólidos urbanos, que sería o modelo para o tratamento do lixo na planta que pretende instalarse no Irixo.

Para todas as persoas interesadas nas actividades que vai desenvolver esta plataforma sanitaria contra a incineración de resíduos, e mesmo para recibir en formato dixital o documento básico elaborado polos médicos Xosé Dobarro e José Antonio Calvo, pode solicitarse remitindo un correo electrónico a este enderezo na rede:  sanitariosantiincineracion@gmail.com