A nova ITV do Carballiño convértese no modelo de internacionalización da ITV galega

27, Novembro 2017

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, presidiu o acto de inauguración da nova Estación de Inspección Técnica de Vehículos, que fai o número 26 da rede de ITV de Galicia e é a primeira que inicia a súa actividade na nova etapa iniciada coa integración de Supervisión y Control no grupo Applus.

Con máis de 19.000 empregados e presenza en 70 países, Applus é unha das compañías lideres mundiais en inspección, ensaios e certificación. Unha das súas sedes corporativas está en Sada (A Coruña).

A incorporación de Supervision y Control ao Grupo Applusvén a poñer en valor o modelo galego de ITV. Un modelo baseado na experiencia de máis de 30 anos de traxectoria, na innovación e tamén na cercanía.

A estación ITV de O Carballiño é a número 26 da rede de estacións fixas de Supervisión y Control, que ten 10 estacións móbiles que percorren a xeografía galega chegando a todos os Concellos de Galicia, e achegando un servicio público tan importante para a seguridade viaria o máis preto posible aos cidadáns da nosa comunidade.

Ademais, esta ITV é a segunda ITV na que se empregaa tecnoloxía modular, desenvolvida por SyC en colaboración coa Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña, e nela vense de implantar maquinaria de última xeración, que permitirá realizar a inspección máis completa a todo tipo de vehículos.

Na súa intervención, o conselleiro de Economía, Francisco Conde,destacou que a posta en marcha desta estación é un paso máis en Galicia para acadarunha rede de ITV máis ampla e máis adaptada a todos os retos que impón a nova lexislación que entrará en vigor o próximo ano. Salientou tamén o esforzo realizado por Applus e SyCna innovación tecnolóxica coa implantación dun sistema pioneiro en España que se exportará desde Galicia ao eido internacional. Aplaudiu tamén a colaboración coa Universidade, o que constitúe o exemplodunha forma de facer empresa a través da transferencia de coñecemento, o que permitirá que o noso tecido produtivo se diferencie polacalidade e pola innovación.

Particiou tamén no acto o alcalde de Carballiño, Francisco Fumega, que agradeceu que a Consellería de Economía e máisApplus e SyCque elixiran O Carballiño para plasmar un proxectocunequipamento tan novidoso, o cal contribuirá a dinamizar o parque industrial destalocalidade, e en concreto o sector dos talleres mecánicos, e á creación de postos de traballo, reforzando o papel que ten O Carballiño como cabeceira comarcal.

Pola súa banda, o vicepresidente de Applus, José Delfín Pérez, destacou o carácter emprendedor de Galicia, onde a estabilidade e a cooperación institucional constitúenunha base para a prosperidade, o que se exemplifica coa colaboración coa universidade para desenvolver un modelo innovador.

Lembrou que Appluss postou por Galicia, con implantacións como Norcontrol ou a súa presencia no Centro Tecnolóxico do Automóbil de Galicia. Con esta inauguración indicou José Delfín Pérez que Applus reafirma o seu compromiso con Galicia e cosgalegos, para concluir que “somos galegos por orixe, por presente o por futuro”, polo que “queremos aportar unha experiencia acreditada e unha cultura que nos obriga a non coformarnos nunca”.

O director xeral de SyC, Juan Diego Rodríguez, referiuse á nova ITV explicando que será a referencia para a exportación do sistema galego a outros países de Iberoamérica e África, converténdose así nun modelo internacional de ITV.

O acto rematou coa intervención de Manuel Amor e Félix Suárez arquitectoscoordinadores do proxecto da ITV Modular, que fixero nunha breve descrición das características construtivase das particularidades da estrutura do edificio.

A ITV de Carballiño é a primeira estación totalmente inhalámbrica da provincia de Ourense, e as inspecciónsrealízanse mediante tablets conectadas a un servidor central a través de Wi-Fi. Ademais, cóntase con equipos de control de contaminantes de última xeración que permite estar preparados para o futuro nun tema tan sensible para a sociedade como é a protección do medioambiente.Outras das novidades incorporadas en esta estación sono bloque de equipos compactos, o banco de suspensións (que comproba a eficacia do sistema de amortiguación do vehículo) e o frenómetro, que é equipo destinado a comprobar o estado dos sistemas de freado do vehículo.Ademais, a ITV de O Carballiño incorpora un sistema de diagnose pioneiro en España para sistemas de seguridade controlados electrónicamente.