O Concello do Carballiño envia a Facenda facturas pendentes aos proveedores por importe de 1,6 millóns de euros

15, Marzo 2012

Este é, finalmente, o importe total das facturas pendentes de pago aos proveedores que o Concello do Carballiño enviou ao Mininsteiro de Facenda  1.602.000 euros, as facturas que cumplian os requisitos para acollerse o plan de Facenda  para o pagamento aos provedores.

A cantidade total das facturas pendentes de pagamento por parte do concello carballiñés con data do pasado 31 de decembro de 2011 ascende a 2.616.000 euros. Non obstante, parte importante das mesmas non foron incluidas no expediente remitido polo Concello do Carballiño, xa que na relación non figuran aquelas facturas relativas á organizacións festivas, espectáculos ou comidas, e tampouco aquelas doutras adminsitraccións, como é o caso da Deputación, ou de empresas públicas, como SOGAMA, coas que o concello carballiñés ten pagamentos pendentes.

Agora, o Concello do Carballiño, dispón ata o 31 deste mes de marzo para remitir ao Ministerio de Facenda un plan de viabilidade para devolver ao Estado o diñeiro que éste pagará a partir do vindeiro 1 de maio aos proveedores.