O Concello do Carballiño instará ao Adif para que repoña o servizo de atención ao público na estación de Renfe durante as fines de semana

7, Setembro 2011

O Concello do Carballiño remitirá ao Adif un escrito no que solicitará explicacións sobre o peche do servizo de despacho de billetes e atención ao público durante as fines de semana na estación de Renfe do Carballiño, inicialmente, e según de comunica nun aviso que pode verse na propia estación, unha medida provisional durante o mes de setembro.Tamén se informa que para os trenes de media distancia os billetes despacharánse nos propios trenes, mentres que para os de longo recorrido, emplazase a facer a compra de billtes a través de internet, telefóno ou na estación de Ourense.

A corporación municipal do Carballiño acordou por unanimidade dos tres grupos políticos remitir un escrito que se trasladará ao Adif, instandoo a que con carácter inmediato se repoña este servizo de atención aos viaxeiros e despacho de billetes na estación carballliñesa. O acordo foi adoptado a partir dunha moción presentada ao pleno pola vía de urxencia, en base a unha proposta do grupo de goberno do Partido Popular.