O concello mellora a rede viaria municipal con obras en Arenteiriño, Casarellos e na parroquia de Barrán

7, Maio 2018

O Concello de Piñor "continua na senda de mellorar as infraestruturas, servizos e equipamentos municipais que permitan a prestación dos servizos básicos dun xeito máis eficaz e eficiente, contribuíndo ó asentamento da poboación no entorno rural", subliñan dende o grupo de goberno municipal.

Por este motivo, "na preocupación do Concello por mellorar a calidade de vida local", está a levar a cabo a Pavimentación de vías públicas municipais de Arenteiriño, Casarellos e Piñor-Igrexa de Barrán, ao abeiro do Plan de Mellora de camiños municipais 2017-2018, financiado con cargo aos orzamentos do AGADER cun presuposto de 50.941 €.

O proxecto ten por obxectivo definir e valorar o estado do firme asfáltico de varias estradas do Concello, continuando así coa mellora das urbanizacións dos núcleos rurais do Concello , o que enriquecerá a calidade da vida da poboación afectada.

Consistirán nun varrido previo de toda a calzada, para despois bachear as zonas onde sexa necesario e rematar coa aplicación dun dobre tratamento. Unha vez rematada estas obras o concello "continuará coa execución da mellora de outras vías municipais incluídas no Plan Provincial de Obras para o Concello de Piñor, que se prevé se realicen nos meses estivais".

As bandexas do "Xantar na Casa" tiradas nun colector do lixo non son de usuarios de Piñor

 Asi o asegurou o alcalde da localidade, Luis González, no transcurso dunha intervención nesta emisora de radio.

"Fixemos as averiguacións oportunas e púdose concluir que as bandexas de comidade localizadas nun colector do lixo a carón da estarada N-525 non corresponden a usuarios deste servizo no municipio",aseverou.

Ademáis, o rexedor municipal dixo que os feitos xa foron postos en coñecemento da Consellería de Política Social.