O monumento máis antigo do municipio do Carballiño: a maleza impide a visita ás ruinas do mosteiro de Lobás.

29, Xuño 2020

Nunha información recollida polo xornal "La Voz de Galicia" en 2008 e co socialista Carlos MOntes na alcadía afirmábase que "el concello de O Carballiño recibe hoy la visita del arquitecto encargado de redactar el proyecto de creación de un centro de interpretación cultural en el conjunto medieval de O Mosteiro en Santa Uxía de Lobás, actualmente en estado ruinoso y que se quiere potenciar culturalmente a través de una propuesta de rehabilitación integral para que sea financiada a través del 1% cultural del Ministerio de Fomento".

Na citada información do xornal tamén se decía que "Carlos Montes, regidor carballiñés, confirmó ayer, al anunciar la visita de los técnicos al monumento, uno de los tres Bienes de Interés Cultural (BIC) de los que dispone el Ayuntamiento, que su restauración se planificará y estará guiada por la Dirección Xeral de Patrimonio".

Despóis, seguiron algunhos outros anuncios incumpridos, algunhos a bombo e platillo, e proxectos frustrados dos que xa hoxe practicamente ninguén se acorda. O certo é que todo aquelo non pasou dunha declaración de intencións, e doce anos despóis as ruinas do mosteiro de San Pedro de Lobás estás totalmente cubertas pola maleza e nin xiquera son accesibles para unha visita, nin xiquera para unha foto a distancia porque hai anos que non se realizan traballos de limpeza ou desbroce, o abandono é total.

O conxunto aínda conserva a igrexa románica, ben inventariado do Patrimonio Cultural de Galicia, pero necesita xa unha obra de restauración integral de toda a estructura.

Trátase do monumento máis antigo do municipio do Carballiño, o convento estivo habitado por monxas benedictinas e xa estaba activo no século XI.