O "Observatorio Económico" da Deputación constata que a comarca perdeu 609 afiliacións á Seguridade Social no último cuatrienio

27, Febreiro 2013

Tratase dun estudo feito pola Deputación Provincial no que se analiza a situación económica, laboral, empresarial e social, asi como a súa evolución nos últimos anos.

As conclusións máis destacadas do informe reflicten que esta comarca presenta unha alta supervivencia empresarial malia o peche de industrias representativas.  Ainda malia a crise económica, as estatísticas mostran que o tecido empresarial resistiu a un nivel que non se afasta moito da media provincial, e que ata supera neste parámetro a outras zonas con forte contribución ao Valor Engadido Bruto de Ourense, como son Valdeorras, A Limia ou O Ribeiro.

Segundo o estudo, O Carballiño é a quinta comarca da provincia con mellor comportamento do censo de centros de traballo, o que da conta dun bo nivel de resistencia desde o punto de vista da supervivencia empresarial.

Onde a crise si mostra efectos máis evidentes é no mercado laboral, sobre todo nos municipios rurais da comarca carballiñesa, que acumula o maior crecemento porcentual do paro rexistrado desde 2008, cunha taxa de variación do 58%. Con todo, O Carballiño está entre as cinco comarcas ourensás con maior supervivencia de centros de traballo.

En canto á tecnoloxía, un total de 383 traballadores exercían a finais do ano pasado nos sectores de alta e de media-alta tecnoloxía na comarca do Carballiño. É a segunda cifra máis importante, só por detrás dos 2.250 afiliados que contabilizaba a comarca de Ourense dentro destes epígrafes de actividade.

É dicir, O Carballiño xera o 11% dos postos de traballo provinciales vinculados aos sectores de alta e media-alta tecnoloxía. A seguinte unidade comarcal en peso relativo é Valdeorras -pero lonxe do Carballiño-, cun peso relativo sobre o total da provincia que se limita ao 4,8%. Ademais, O Carballiño é xunto con Viana a única comarca ourensá na que creceu no último ano o número de afiliaciones nos sectores tecnolóxicos.

Por outra banda, é o territorio máis especializado de Ourense nos referidos sectores de alta e de media-alta tecnoloxía, que abarcan desde a industria química e os produtos farmacéuticos ata a informática, as telecomunicaciones, a automoción e o I+D.

Con todo, o Observatorio Económico Ourensán detecta como dato negativo que, no último ano, esta comarca sufriu un importante incremento do paro rexistrado nos sectores tecnolóxicos. A taxa de variación entre 2011 e 2012 conseguiu o 27% e a do período 2009-2012 disparouse ata o 63%, vinte puntos porcentuales por encima da media provincia e a dobre velocidade de crecemento con respecto da media galega.

O estudo sinala que a comarca do Carballiño figura por detrás das tres comarcas da provincia nas que subiu o número de centros de traballo durante a crise -Terra de Trives (5,8%), Verín (1,9%) e Ourense (1,1%)- e xusto a continuación de Allariz-Maceda (-0,8%).

O municipio do Carballiño ocupa o quinto posto entre as cabeceiras comarcais que lograron aumentar ou número de centros de traballo en plena crise. Pasou de 1.342 non ano 2007 a 1.378 non ano 2011, o que representa un incremento do 2,7%. As únicas cabeceiras que melloraron o rexistro do Carballiño foron Allariz (12,7%), Pobra de Trives (6,4%), Verín (5,6%) e Xinzo de Limia (5,3%).

Sen embargo, un dous datos máis preocupantes dá análise do Observatorio Económico Ourensán é a deterioración de actividade que se rexistra nos oito municipios rurais da comarca do Carballiño. De feito, entre vos anos 2007 e 2011 non houbo aumento de centros de traballo en ningún deles. En Punxín non hai taxa de variación nin positiva nin negativa, xa que repite número de unidades locais, se ben é certo que se trata do concello con menor achega comarcal, cifrada en tan só 34 centros de traballo.

Noutros dous municipios a taxa de variación do cuadrienio reflicte descensos case inapreciables. Tratase de San Cristovo de Cea, cunha perda do 0,6%, e de Piñor, cunha diminución do 1,1%. No resto da comarca, só Maside consegue evitar unha baixada inferior ao 10%. En concreto, perdeu ou 6,1% dous seus centros de traballo, mentres as estatísticas de San Amaro (-23,1%), Boborás (-21,9%), Beariz (-17,6%) e O Irixo (-13,6%) fan que O Carballiño sexa a segunda comarca da provincia con maior achega ao ranking provincial dous vinte municipios que perderon -en proporción- máis centros de traballo durante a crise. Só a bisbarra dá Limia presenta unha contribución máis alta, con sete concellos.

O mercado laboral da comarca do Carballiño é o máis castigado pola crise non conxunto dá provincia. No período 2008-2012, presenta a peor taxa de variación do paro rexistrado, cun incremento do 57,6%, ao pasar de 1.628 a 2.565 parados. Só outras dúas bisbarras ourensás sufriron, xunto con Carballiño, un crecemento superior ao 50%. Tratar de Allariz-Maceda, co 53,4% de aumento; e de Ourense, co 53%.

Se se estreita o período análise ao último ano, é dicir, se facemos a comparativa 2011-2012, entón O Carballiño remonta dúas posicións entre ás doce bisbarras ourensás, xa que presenta mellores rexistros que Caldelas e Trives. Neste caso, a taxa de variación interanual do Carballiño acadou ou 13,8%, moi en liña coa de Valdeorras (13,7%) e coa de Terra de Celanova (13,7%), e inferior ao 21% que acumularon tanto Trives coma Caldelas.

A pesares dá mala evolución dous últimos anos, os datos de paro rexistrado aínda non son desproporcionados na comparativa paro/poboación. Así, non Carballiño residen ou 8,8% dous parados da provincia e o 0,96% dous de Galicia, cando en poboación representa -con 28.891 habitantes en xaneiro de 2012- o 8,75% do total provincial e o 1,04% do total galego.

Aínda que segue a marcar máximos provinciais, con niveis moi altos, O Carballiño logrou minorar ou ritmo de crecemento do paro non último ano, en comparación cos anteriores exercicios en crise. Na cabeceira de bisbarra ou paro rexistrado medrou un 15,1% ao longo do 2012 e un 72% entre 2008 e 2012.

Non tocante ás afiliacións á Seguridade Social O Carballiño presenta valores intermedios en comparación co resto das comarcass da provincia. No período 2008-2012 perdeu 609 afiliados, que representan o 7,3% do total. Deste xeito non estivo lonxe dá media provincial, que rozou o 7%, nin do valor medio do conxunto de Galicia, situado nun 8,2%. Con ese rexistro do 7,3% de diminución, O Carballiño figura como a sexta bisbarra ourensá con menor descenso no número de afiliacións dende ou inicio da crise.

Na comparativa comarcal do último ano a súa posición empeora, ao ser a cuarta comarca con máis perda de afiliados, en concreto ou 4,4% interanual, só con mellor rexistro que Terra de Celanova (-5,8%), ou Ribeiro (-5,4%) e Valdeorras (-4,9%).