O paro aumenta en toda a Comarca, agás nos Concelllos de Avión e Beariz

21, Setembro 2010

Os traballadores en paro aumentaron no Concello do Carballiño un 2,45% según os datos oficiais relativos ó pasado mes de agosto, no que se rexistraron 28 novos demandantes de emprego. Desta maneira, o total de parados  ascende xa a 1.183 persoas no Concello do Carballiño, das que 557 son homes e 665 son mulleres. En relación cos datos de fai agora un ano, agosto de 2009, o paro incrementouse no concello carballíñés un 12,45%. Por sectores, algo máis da metade do total, rexístrase sos servizos, que contabilizan 605 parados, 241 na construcción, 174 na industria, e sen que tivesen aínda ningún emprego, 139 personas.

En relación a outros concellos, o segundo da comarca cun número máis alto de parados é  o de Maside, con 252 demandantes de emprego, cun aumento no pasado mes de agosto do 0,80%. Onde máís aumento o paro no último mes foi no Concello de Boborás, en termos relativos, un 5,75% de incremento, que se eleva atá o 18,71 no último ano, se collemos como referencia o mes de agosto de 2009. O caso contrario é o que representan os Concellos de Avión e Beariz, que van contra a tendencia maioritaria, e rexistron en ambos casos un descenso nas listas do paro, do 15,38% en Avión e do 13,33% en Beariz.