O PSOE propón á corporación de Leiro a elaboración dun censo de persoas maiores no municipio e fomentar as enerxias renovables

20, Xuño 2020

O Grupo Municipal Socialista traslada ao pleno do concello de Leiro dúas mocións este próximo lúns dia 22 sobre dúas cuestións importantes para a veciñanza xa que unha trata sobre a elaboración dun censo das persoas maiores que viven soas no concello "xa que entre as súas funcións por parte do Consistorio é velar polo benestar da veciñanza, especialmente daqueles veciños mais vulnerables", manifesstan os socialistas.

O feito de que Leiro sexa un concello menor en poboación é un activo para o grupo socialista "temos que aproveitar as vantaxes de ser un Concello pequeno, tanto en extensión como en poboación, o que nos facilita estar pendentes da poboación e especialmente os veciños que se atopan nesta situación de soidade, porque temos que ter claro que as consecuencias da mesma cos nosos maiores pois son persoas que deixan de alimentarse nalgún caso, severas depresións provocadas por ese illamento social,risco de sufrir agresión, roubos ou estafan", poñen de manifesto.

Por iso desde o Grupo Municipal demandan con esta moción que "desde o concello e coa colaboración dos servizos sociais aínda que estes xestiónense desde a Mancomunidade pois que se elabore un informe no que recolla o censo de persoas que viven soas dentro de noso termino municipal e que despois e @teniendo en cuenta ese informe realícese un seguimento periódico destas persoas que pode ser mesmo mediante chamadas tefefonicas periódicas".

A outra moción para o pleno deste lúns do grupo socialista é relativa á reforma das ordenanzas fiscais para fomentar o uso das enerxias renovables e redución da contaminación no noso municipio.

Con este acordo en pleno o que queren os socialistas "é que desde o Concello comprométase a estudar e incluír bonificacións fiscais no imposto sobre bens e inmobles (IBI) no imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) e por ultimo no imposto sobre construcións, instalación e obras ( ICIO)".

Ambas mosción serán defendidas polo concelleiro socialista Manuel Rodríguez.