Os polbeiros e polbeiras consideran excesivo o papeleo que lle piden para participar na Festa do polbo

26, Xullo 2009

Unha notificación remitida polo Concelleiro de Festexos Francisco Gómez ós polbeiros e polbeiras está motivando certo  malestar no sector, xa que se considera como de excesivo o nivel de esixencias que se piden para autorizar os postos de venda de polbo no parque municipal, na festa a celebrar o vindeiro domingo 9 de agosto. Entre a documentación que se solicita, e que deberán presentar antes do dia 31 de xullo, figura o carné de venda ambulante do exercicio anterior expedido polo Concello, unha fotografía recente tamaño carné, e determinación do número de persoas habilitadas para a venda baixo a dependencia do titular da autorización, que incluirá unha relación tanto das persoas maiores de 16 anos que traballarán no posto, e as persoas vinculadas a él mediante contrato laboral,  deberndo aportar aportar fotocopia do Nif e, de selo caso,do contrato laboral. Tamén se detallla a cuota a pagar de 40 euros e unha série de requisitos que serán de obrigado cumprimento, advertindoselle ademáis de diversas infraccións sancionables cunha multa económica. Algunhos polbeiros e polbeiras manifestaron a Cope O Carballiño o seu disgusto por esta misiva, xa que entenden que a súa participación na festa é algo tradicional e familiar, como a propia tradición polbeira da parroquia de Arcos, polo que non entenden "a que ven tanta esixencia" cando en realidade "fan un importante esforzo para estar no parque o dia da festa faltando incluso nalgunhos casos ós seus compromisos de todos os domingos". Na edición do pasado ano foron en total 28 os postos de polbo que se instalaron no parque municipal, bastantes menos dos 45 que chegaron a reunirse fai unhos cantos anos atrás.