Os portavoces socialistas instan á Mancomunidade do Ribeiro a que amplie ata decembro os prazos para o pagamento de impostos e taxas

10, Maio 2020

Os portavoces socialistas de Leiro, Cenlle, Beade, A Arnoia e Cortegada, indican que ata o 24 de Xullo os veciños dos cinco concellos da Mancomunidade teñen para abonar tanto o imposto de lixo como vehículos, afimran que "a resolución do Tesoureiro da Mancomunidad con data do 27 de Abril, non da tregua o contribuinte a hora de abonar os impostos e tasas, pese a Alarma Sanitaria xenerada por o COVID-19 e o estado de alarma no que se encontra o país desde o pasado 16 de Marzo".

Entenden por elo que "os rexidores da Mancomunidade, se situan o marxen do resto de rexidores dos Concellos da Provincia, moitos dos cales aplicaron un aplazamento nos pagos ata final de ano, por que denotan los rexidores da Mancomunidad “un abuso e desconsideración hacia os veciños e ciudadans. O caso e que os que teñen a recaudación delegada na Diputación, os que a institución provincial lles dota de liquidez con un anticipo da recaudación non ingresada, en na Mancomunidad o prazo para pagar sin recargo finaliza o 24 de xullo e habrá que facelo atraves de 1 entidade bancaria".

Da a sensación, engaden "de que o Pte da Mancomunidade xunto co conxuntos de rexidores, ainda non comprenden a gravidade da situación na que nos encontramos e como están moitas familias da Comarca do Ribeiro, señalan os socialistas. Que lle reprochamos os rexidores do Partido Popular, que o seu grao de preocupación e empatía polos problemas dos veciños, non vai mais ala de repartir mascarillas os veciños e facendo propaganda de cara as próximas eleccions autonomicas, en vez de facer xestión e resolver os problemas dos veciños pertenecentes os concellos integrados na Mancomunidade do Ribeiro".

Os Socialistas do Ribeiro instan aos alcaldes da Mancomunidade do Ribeiro tres medidas concretas:

Ampliar ata o 1 de Decembro do 2020 o prazo para o pagamento de todalas taxas e impostos. Que non se vexan afectados polas medidas propostas nos seguintes puntos.

Devolver ou descontar a parte proporcional ao período de paralización da sua actividade no imposto de IVTM (vehículos)para autónomos e empresas que acrediten que o mesmo e empregado para o seu uso profesional.

Desconto no recibo de lixo polo importe proporcional a todo o tempo que estean obrigados a permanecer pechados, para o pequeno comercio, hostelería ou calquer empresa afectada.