Os postos de roupa e calzado regresan este 30 de Xuño á feira do Carballiño, a Policia Local velará polo cumprimento das medidas sanitarias

29, Xuño 2020

O cen por cen dos postos de venda ambulante, incluídos os do sector textil e do calzado, confirmaron que acudirán á feira deste martes, 30 de xuño, e que o farán cumprindo con todas as medidas sanitarias e de seguridade requeridas na normativa de prevención polo Covid 19.

Entre estas medidas figuran que os postos estean situados a unha distancia mínima de 1,5 metros, ou ben que entre os postos colindantes haxa barreiras de separación, como mamparas, toldos de lona ou de outro tipo.
Así mesmo, os postos contarán con dispensadores de hidroxel para os clientes, e os vendedores e vendedoras levarán en todo momento mascarillas e guantes.

Tamén se deberá respetar a separación mínima de 1,5 metros entre as persoas que asistan á feira, e deberán usar mascarillas.
Ata agora, a feira só contaba con postos do sector do agro e alimentación, ademáis dos postos de venda de pulpo, e esta será a primeira desde a declaración da pandemia polo coronavirus na que veñan a totalidade dos postos habituais.

Por este motivo, o espazo que ocupan os postos na Avenida do Balneario será ampliado, co obxectivo de cumprir a normativa sobre separación naqueles casos nos que os postos colindantes non conten con mamparas ou algún tipo de barreiras de separación entre eles.

Tamén se esixirá a todos os postos que ao remate da feira recollan a totalidade do lixo que xeren, de maneira que non quede nada nas prazas, beirarrúas ou rúas.

Desde o concello do Carballiño prégase a todas as persoas que visiten a feira que respeten as medidas sanitarias e de seguridade de prevención, establecidas na normativa polo coronavirus, como son o uso de mascarillas e de hidroxeles desinfestantes ou lavado de mans con xabón, e manter a distancia de 1,5 metros coas demáis persoas.

Neste senso, e tendo en conta que esta feira do 30 de xuño será a primeira á que acudan todos os postos desde o pasado mes de marzo, reforzarase a presencia da Policía Local, coa finalidade de velar polo cumprimento das normas de prevención establecidas.