Os Socialistas denuncian o estado calamitoso do acceso a Outeiro de Cusanca apenas un mes despóis da súa pavimentación

17, Xaneiro 2019

O Portavoz do Grupo Municipal Socialista do Concello de O Irixo, Iago Fariñas Valiña, presentou un requirimento en relación a execución das obras de pavimentación de accesos o pobo do Outeiro na parroquia de San Cosme para que o concello de o irixo requira a empresa adxudicataria para que execute novamente a reparación dos accesos debido a súa nefasta execución apenas fai un mes.

Expón que apenas un mes despois da execución da obra de pavimentación de accesos o pobo do Outeiro na parroquia de San Cosme o estado de esta estrada xa está todo cheo fochancas e en mal estado.
Que por este motivo o grupo socialistas ven de requirir por escrito o A
lcalde para que requira a empresa adxudicataria COVIASTEC S.L. para que proceda novamente o arranxo da referida estrada.

Que ditas obras segundo proxecto, teñen un período de garantía de 12 meses. Os socialistas solicitaran acceso o expediente das mesmas para comprobar se existe xa acta de ACTA DE COMPROBACIÓN Y REPLANTEO, dado que as mesmas non foron ben executadas, ademais de non compartir este tipo de actuación para o arranxo dos camiños, que so veñen a xustificar o diñeiro sen que se proceda a facer un arranxo adecuado e duradeiro.

Que moitos de este camiños executados no presente proxecto teñen na actualidade toda a gravilla solta porque presuntamente non se cumpriu o mesmo na execución das mesmas.

Que ademais como se observan nas fotografías que se acompañan están apenas 1 mes despois de ser executado, cheo fochancas e en mal estado, entendendo ademais que presuntamente na execución non se cumpriu o proxecto.

Que estas obras, deben ser executadas novamente e no caso de existir xa ACTA DE COMPROBACIÓN Y REPLANTEO aínda están dentro do período de garantía de 12 meses polo que a vista do estado de este e outros camiños, se debe executar dita garantía.

Que xa o pasado 2 de xuño de 2017 se fixo tamén un requirimento o Sr. Alcalde do concello do Irixo para que ante o prexuízo que se creara os veciños e veciñas pola mala execución de outras obras de camiños, naquela ocasión, “apenas 9 meses despois de ser executados varios camiños, estaban cheos de herbas, entendendo ademais que na execución non se cumprira tampouco o proxecto cando falaba de “o Limpieza del pavimento existente con medios mecánicos y lavado a presión con agua, de modo que la superficie quede libre de elementos indeseables.” que se fixo con aire. Estas obras estaban naquel momento dentro do período de garantía de 12 meses polo que a vista do estado dos camiños naquel momento, pediuse que se executara dita garantía e se volvesen arranxar. O Sr. Alcalde nunca respondeu a este requirimento nin executou a garantía nin obriga a empresa a arranxar os camiños novamente.