Os socialistas instan ao concello a elaborar un plan de rehabilitación e conservación das fontes do municipio do Irixo

1, Marzo 2019

O Irixo ten a maioría das súas fontes caídas en total abandono e desleixo e en moitos casos case desaparecidas ante a pasividade do goberno municipal, denuncian dende o PSdeG.

Algunhas incluso non se da chegado pola maleza, ou non existe un acceso pavimentado que permita con facilidade chegar a elas... fontes en pobos que en moitas ocasións os propios veciños foron arranxando ante "a falta de iniciativa e parálise do goberno municipal", advirten.

Fontes ás que tampouco se analizan as súas augas como xa puxo se manifesto o portavoz socialista ante o pleno da corporación municipal.

"Lamentable que o Grupo de goberno despilfarre miles de euros en cousas non necesarias e non sexa quen de conservar o patrimonio e neste caso de conservar, rehabilitar e poñer en valor as fontes dos distintos pobos do noso concello", afirman.

O Portavoz do Grupo Municipal Socialista do Concello de O Irixo, Iago Fariñas Valiña, presentou o pasado 20 de febreiro, unha MOCIÓN PARA A POSTA EN MARCHA DUN PLAN DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓNE POSTA EN VALOR DAS FONTES DOS POBOS DO IRIXO, con esta exposición de motivos:

PRIMEIRO.- Que é responsabilidade do Concello de O Irixo a recuperación e posta en valor do patrimonio deste concello para evitar que éste se deteriore de forma irremediable e incluso chegue a desaparecer co paso do tempo.
Que o noso concello como administración máis próxima ó cidadán, debería traballar arreo polo futuro e o progreso do noso concello e para proporcionar unha mellor calidade de vida e benestar dos seus veciños e veciñas.

SEGUNDO.- Que como xa temos manifestado en outras ocasións, a recuperación e conservación do patrimonio do concello debe ser,ademais, unha obriga canto menos moral dos dirixentes deste concello;na actualidade esta obriga tradúcese en deixadez e abandono deste noso patrimonio.

TERCEIRO.- Que dentro de ese patrimonio, que ademais ten unha función en moitos casos importante ou esencial para a vida da nosa veciñanza, encóntranse as nosas fontes, as fontes que os nosos pobos dende tempo inmemorial teñen para uso dos seus veciños. Moitas destas fontes, na actualidade, caídas en total abandono e desleixo e en moitos casos case desaparecidas ante a pasividade do goberno municipal.

CUARTO.-Que hai ó longo de todo o noso concello moitas fontes abandonadas, e a algunhas incluso non se da chegado pola maleza, ou non existe un acceso pavimentado que permita con facilidade chegar a elas... fontes en pobos que en moitas ocasións os propios veciños foron arranxando ante a falta de iniciativa e parálise do goberno municipal.

QUINTO.-Fontes ás que tampouco se analizan as súas augas como xa pedimos noutra moción traída a este pleno, pero en algúns casos xa da o mesmo, porque non se sabe onde está a fonte por atoparse tapada pola maleza ou sendo imposible o acceso á mesma.

SEXTO.-Que é lamentable que o Grupo de goberno despilfarre miles de euros en cousas non necesarias e non sexa quen de conservar o patrimonio e neste caso de conservar, rehabilitar e poñer en valor as fontes dos distintos pobos do noso concello.

SÉTIMO.- Que existen fontes no Irixo desaparecidas entre a maleza e sen acceso, a maioría en estado lamentable, incluso algúns casos para coller auga hai que poñerse de xeonllos ou non dispoñen dun acceso digno nin accesible. Outras, ademais, debido a anos de abandono,fixeron que incluso perderan o seu manancial.
Os socialistas creemos que se debe facer unha intervención urxente para a conservación e mantemento das nosas fontes para que recuperen todo o seu esplendor e restablecendo así e poñendo en valor unha peza máis do gran patrimonio do noso concello para orgullo dos veciños e veciñas de O Irixo e desfrute de toda a veciñanza.

Que dito todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista do Concello de O Irixo presenta para a súa consideración e dada a importancia da conservación e posta en valor das fontes dos pobos do Irixo como parte tamén do patrimonio do noso concello, insta ó Pleno municipal á adopción dos seguintes ACORDOS:

1º.-Que o Concello de O Irixo poña en marcha un plan de rehabilitación, conservación e posta en valor das fontes dos pobos do Irixo.

2º.-Que se solicite das distintas administracións unha subvención destinada para a posta en marcha desta iniciativa.