Outra edificación emblemática que desaparece: comenzan a desmontar a fachada da casa Soto

5, Decembro 2017

Comezou a desmontaxe da fachada da casa da antiga ferraxería Soto, na rúa Tomás Maria Mosquera, outro dos edificios emblemáticos do Carballiño que desaparece.

A fachada non estaba catalogada no PXOM, polo que non contaba con ningún tipo de protección.

O perigo de derrubo que presentaba a fachada levou aos seus propietarios, un grupo imnobiliario, a desmontar  a parte superior da fachada ata a altura do primeiro piso. Os propietarios teñen pendientes aínda a inversión e a decisión urbanística que adoptarán sobre a propiedade.

O edficio protagonizara unha gran polémica no contexto da campaña electoral das municipais de 2015. Unhas semanas antes de iniciarse a contenda electoral o Partido Popular -daquéla no goberno- acordara un protocolo de compra deste edificio para destinalo a uso público.

A operación preelectoral dos populares con Argimrio Marntoes de alcalde fora obxeto de críticas dos grupos da oposición, rotundamente en contra da operación de compra, anunciando -tal como fixeron- que se chegaban ao goberno municipal procederían a anular o protocolo de compra iniciado polo Partido Popular.