"Que Leiro siga na Mancomunidade só se explica por intereses económicos, políticos e personais, pero é gravoso para o concello", denuncia o Portavoz Socialista Manuel Rodríguez

28, Xuño 2020

O PSdeG-PSOE ven de solicitarlle o Secretario-Interventor do Concello de Leiro a elaboración dun informe económico no que se recolla "a situación favorable ou desfavorable" de que este concello continúe formando parte da Mancomunidade do Ribeiro.

O portavoz socialista Manuel Rodríguez recrimínalle ao alcalde que éste comentáse nun tono chulesco e de prepotencia “que o tesoreiro – interventor fara os informes que esta alcaldia lle solicite, e se quedou tan ancho con está resposta, pero que sepa o rexidor vamos a loitar e senon e de unha forma o outra, para ter nas nosas mans ese informe económico que o Alcalde nos nega".

Para os socialistas de Leiro  "os servizos prestados pola Mancomunidade ao noso Concello resultan gravosos para a economía do noso termino municipal e dos veciños". Entenden que esta situación obedece a  "intereses economicos, politicos e personais que, desde sempre, afectan a xestión da Mancomunidade, son as mesmas razons que levaron a saida da mesma tanto os Concellos de Ribadavia, Castrelo de Miño, Melon, Carballeda de Avia e Avión".

Considera o grupo socialista que "antes e agora as aportacions dos concellos e dos veciños non son suficientes para manter aberta esta institución, tendo que cubrir a Xunta de Galicia, me diante subvencións a mitade dos gastos presupuestados cada ano. Neste ultimos dias, asistimos a unha proba evidente de que para o PP o único interés por acaparar o control político de entidades como a Mancomunidade, obedece a poder someter e comprar vontades con diñeiro de todos e para iso pasaron o cobro os impostos e tasas, sin importarlles a situación sanitaria e económica actual pola que atraves todo o Pais", denuncian.

Reclaman obras de mantemento para evitar o deterioro da rede viaria municipal

O PSOE de Leiro reclama ao Goberno Municipal do Partido Popular a urxente intervención nas estradas das nove parroquias do municipio "para que e segundo di a nosa campaña que estamos a levar acabo por todo o Concello para “O LEIRO QUE QUEREMOS”, e que se prime dunha vez e se priorize o interese xeral de tod@ s os vecin@ s no seu conxunto”.

 Os socialistas reiteran a inaprazable necesidade de que o goberno que preside Francisco José Fernandez "deixe de tratar aos veciños s como cidadáns de segunda categoría, xa que o estado de deterioro das estradas municipais requiren dunha intervención urxente das mesmas e non deixar pasar o tempo e mintíndonos como fixo o Alcalde no Pleno do pasado mes de Setembro do ano 2019 asegurando que na estrada de PAREDES- OREGA- BERAN estaba arranxada e sen fochancas e comprobamos días despois que era totalmente falso o que decia, pero o mais grave é que a Xuño do 2020 a estrada segue no mesmo estado de deterioración xa que se agravo aínda máis, debido á inacción deste Goberno Municipal, para nada este goberno municipal pensa no interese xeral, polo que os socialistas criticamos e denunciamos publicamente as aptitudes caciquis deste señor Alcalde xa que vén realizando reiteradamente" .

O portavoz Manuel Rodríguez manifestou que "o elevado gran tránsito de vehículos que transcorre por algunhas das vías, así como a súa deterioración pola falta de atención e o oportuno asfaltado das estradas, levaron a numerosos vecinño s a solicitar a axuda do PSOE de Leiro".

Asegura que  persoas das parroquias afectadas trasladáronlles a súa preocupación pola falta de seguridade viaria que este grave problema ocasiónalles.

Finalmente, os socialistas reiteran ao Grupo de Goberno do Partido Popular "que se deixen de facer cálculos electorais para seguir na poltrona e que miren moitos máis polo interese xeral de todos e cada un dos nosos veciños s que para iso pagan os seus impostos municipais, para ter servizos públicos de calidade e non como está a pasar agora que depende da condición política do veciiños realízase ou non se realiza, é moi triste que nos tempos que corren, haxa este tipo de accións caciquiis e de submisión das cales están a pasar no noso Concello", sentencia o portavoz socialista no concello de Leiro.