Denuncias

No primeiro Pleno Ordinario celebrado no Concello de Maside o pasado 4 de outubro, o Alcalde e o seu Grupo Municipal Socialista impide a gravación do Pleno, solicitamos tamén dende o Grupo Popular se podería vir a Televisión do Carballiño a facelas e a contestación foi que en principio non, que non queren gravacións, así que señores dos medios de comunicación xa ven que para o Grupo Municipal S
´Resulta que no último Pleno do Carballiño o PP presenta unha moción para que o Estado lle transfira á Xunta as partidas pendentes, pero o curioso é que non piden que o Estado lle tranfira as partidas aínda pendentes da era Rajoy, nin cando estaba Rajoy pedían as partidas que non chegaban.
De raza lle ven ó galgo e semella que o concelleiro de "cultura" volve ás andadas. Deberían de pedir todolos grupos unha investigación sumaria sobre estes procederes. De acreditarse que meteu a filla de dous saltándose a cola, sería responsabilidade de Fumega sacarlle as adicacións ( o soldo da Deputación non Pode) coa mesma axilidade e dilixencia que fixo no caso de Adolfo.
O BNG do Carballiño denuncia presuntas irregularidades no proceso de formalización da matrícula nas escolas municipais de danza e teatro ante a indignación de un grupo de solicitantes. Un ano máis atopámonos coa falta de planificación e previsión por parte da concellería de cultura na formalización das matrículas nas escolas municipais.
Referente ao comentario anterior soamente dicirlle a persoa que escribiu o comentario anterior que en Ourense os parkings son bastante caros e Ter que ir ata Ourense tamén supón un custo adicional. Ademáis hai supermercados no Carba que teñen aparcamientos como o Gadis (maside) Mercadona, no Froiz de Arcos tamén se aparca preto o Eroski.
Viernes por la mañana, llueve y me dispongo a realizar todos los recados acumulados durante la semana, aprovechando mi mañana libre, ir al supermercado ( cargo compra para toda la semana, pesa), ir a la plaza, compras en varios comercios del centro. Ante la previsión de cargar mucho peso recorro varias  calles no muy alejadas.
Parece que na mesma rúa vivimos cidadáns de primeira e de segunda, como se a hora de pagar impostos non fosesmos todos iguais. Digo esto porque non me parece nin medio ben que nestas obras que se están facendo, nos bordillos das aceras nunha marxen colocase pedra nova e a outros tócanos bordillos esnaquizados.
O PP xa entrou de cheo nos comicios e hoxe márcanse unha boa macarrada nese diario que terá que devolver os 2.7 millóns da subvención de Baltar junior. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2019/05/28/condenan-region...
No, la competencia de la lucha contra la avispa velutina no es de la Consellería de Medio Rural porque haya firmado un Convenio con Tragsatec, o porque bla, bla, bla... Es competencia de la Consellería de Medio Rural por la normativa autonómica.
Ata cando temos que aguantar os verquidos de auga do Campo de futbol de Espuñedo a acera os veciños que transitan pola rua Galicia. Levamos mais de 6 meses vertindo auga rua.

Deportes

A Deputación de Ourense, na súa estratexia de apoio á cidadanía nos diferentes ámbitos sanitario, social, deportivo e de servizos fronte á pandemia do coronavirus ( Covid-19), lanza un programa de adestramento deportivo denominado "En forma", a través de Internet, que ten como obxectivo favorecer o mantemento activo de toda a familia nestes días de confinamento no domicilio.
A idea é manter unha rutina coas distintas actividades diarias e planificar os días intentando seguir un horario nun orden lóxico, facer unha série de exercícios físicos básicos para manter unha condición física axeitada e funcional.

Páxinas