Denuncias

Ando anodadado e dandolle a cabeza sobre o tema do obradoiro de emprego que seica por culpa dun erro do Concello do Carballiño non vai a ter lugar. Xa lle ronca que un Concello con tanto persoal traballando perda a oportunidade e por ende lle la faga perder a outros de formar e de ter ocupadas a máis de 20 persoas.
Hora 14.00, Xoves dia 30 de Xaneiro: Colchón atravesando a beirarrúa frente a servizos sociais.
Estas axudas, explicou Miranda, están dotadas dunha contía fixa de 5.000 euros por cada retornada ou retornado emprendedor, que pode incrementarse en 1.000 euros máis se se trata dunha muller, e noutros 2.000 se, ademais, o negocio está establecido nun concello rural. O máximo que se pode obter por cada un dos beneficiarios ou beneficiarias será de 8.000 euros
COMUNICADO DO GRUPO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS   O Grupo Municipal de Emerxencias, e tras os comunicados destes días por parte da Xefatura da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e posteriormente do grupo municipal do Partido Popular, queremos facer as seguintes aclaracións.
O PSdeG-PSOE denuncia publicamente que o alcalde de Leiro “lle importa máis ben pouco ou nada” que a veciñanza do Concello teña un bo acceso a Internet e se asente poboación.
O señor alcalde podía darse unha volta por Allariz e ver o que fan outros concellos nos cascos históricos. O abandono do Barrio decFlores e extremo ... Ata hai sinais de tráfico, todas... Por non falar do novo diseño da papaleira... 
No auditorio do Carballiño,onde collen os nenos o autobús. Se tocan ahi supoñendo que teña electricidade o cuadro.... cómo pode estar asi? Por favor !!!
Este venres a última hora da tarde soltouse un dos elementos elevados que integran o tobogán instalado no parque infantil da Alameda, afortunadamente non pasou, que si pudo pasar...se un dos nenos ten unha mala caída. Puxemos a incidencia en coñecemento da Policia Local.  
Desde o gupo municipal do BNG de Leiro vimos manifestar e denunciar, por este medio, a situación actual da ponte das Poldras de Leiro. A mesma, cedeu dos seus pilares de carga, causando unha focha de importante consideración. Alén disto, perdeu unha das pezas que a conforman.
Esta es una denuncia dirigida a quien corresponda la responsabilidad en el concello de Carballiño:

Deportes

A Deputación de Ourense, na súa estratexia de apoio á cidadanía nos diferentes ámbitos sanitario, social, deportivo e de servizos fronte á pandemia do coronavirus ( Covid-19), lanza un programa de adestramento deportivo denominado "En forma", a través de Internet, que ten como obxectivo favorecer o mantemento activo de toda a familia nestes días de confinamento no domicilio.
A idea é manter unha rutina coas distintas actividades diarias e planificar os días intentando seguir un horario nun orden lóxico, facer unha série de exercícios físicos básicos para manter unha condición física axeitada e funcional.

Páxinas